Język:

You are here

Ayesa w cyfrach

Wyniki firmy

Z finansowego punktu widzenia, Ayesa posiada silną pozycję, jej środki finansowe przewyższają zadłużenie, co pozwala nam na samofinansowanie procesu ciągłego rozwoju, który stanowi filozofię naszej firmy. 

Bilans20152014
   
Środki trwałe39,5040,24
Aktywa bieżące116,77113,85
Środki pieniężne28,2020,95
Aktywa razem184,47175,04
Majatek69,7873,85
Pasywa długoterminowe27,8425,36
Pasywa krótkoterminowe86,8575,83
Pasywa razem184,47175,04
Portfel na dzień 31 grudnia360,24331,63
Liczba pracowników na dzień 31 grudnia3657 3347
   
Zysk przed opodatkowaniu3,367,40
Przychody razem232,20248,29

w mln euro.