Język:

You are here

Ayesa w cyfrach

Wyniki firmy

Z finansowego punktu widzenia, Ayesa posiada silną pozycję co pozwala nam na samofinansowanie procesu ciągłego rozwoju, który stanowi filozofię naszej firmy. 

Bilans20162015
   
Środki trwałe32,5739,50
Aktywa bieżące127,44116,77
Środki pieniężne23,5828,20
Aktywa razem183,59184,47
Majatek63,6769,78
Pasywa długoterminowe25,6927,84
Pasywa krótkoterminowe94,2386,85
Pasywa razem183,59184,47
Portfel na dzień 31 grudnia463,37360,24
Liczba pracowników na dzień 31 grudnia40653657
   
Zysk przed opodatkowaniu3,803,36
Przychody razem240,47232,20

w mln euro.