Język:

You are here

Teleobsługa i zdalne sterowanie

Zautomatyzowane instalacje

AYESA jest ekspertem w projektowaniu, rozwoju i implementacji projektów, a także w ich konserwacji i eksploatacji. Projektuje i instaluje systemy dozoru i automatyzacyjne, które można zastosować do infrastruktury hydraulicznej, zabudowy i przemysłu. 

Biorąc pod uwagę swoje zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, AYESA wyspecjalizowała się w spersonalizowanych aplikacjach zintegrowanego zarządzania cyklem wody jako sposobem na unowocześnienie stref nawadniania, automatyzacji i teleobsłudze sieci zaopatrzenia infrastruktur oczyszczania i odkażania, automatycznej regulacji kanałów i sieci hydraulicznych, integrując modele matematyczne z informacją w czasie rzeczywistym (Scada), jak również z Automatycznymi Systemami Informacji Hydrologicznej (SAIH) oraz Jakością Wód (SAICA) 

Znaczące projekty