Język:

You are here

Akwedukt II

Projekty i prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zaopatrzeniem w wodę
Querétaro, Meksyk

Dzięki projektowi Akwedukt II obszar miejski miasta Querétaro i obszar półpustyni tego stanu zostaną zaopatrzone w wodę poprzez pobieranie 50 milionów m³ wody na rok.

Akwedukt będzie miał długość 110 kilometrów i będzie przebiegał z północy na południowy wschód terytorium stanu Querétaro. Woda będzie pochodzić ze źródeł  “El infernillo” rzeki Moctezuma i będzie ujmowana w tamę. Następnie zostanie przeniesiona, za pomocą instalacji pomp, na wysokość ponad tysiąca metrów tunelem o długości 2,8 km, aby wpaść do zbiornika o pojemności 400.000 m³ zasilającego stację uzdatniania wody skąd, siłą grawitacji, popłynie 77 km aż do zbiorników na wodę pitną o pojemności 50.000 m³ z możliwością rozbudowy do 200.000. Na końcu połączone zostaną z siecią wody pitnej w mieście Querétaro.

Przedmiot działalności: