Język:

You are here

Ayesa dokona aktualizacji modeli zarządzania gospodarczo-finansowego oraz systemu płac rządu Ekwadoru

Ayesa i IECISA wygrały międzynarodowy przetarg na wdrożenie zintegrowanego systemu finansów publicznych dla rządu ekwadorskiego. Projekt jest współfinansowany przez Międzyamerykański Bank Rozwoju (BID) i przewiduje zarówno zastosowanie produktów z zakresu oprogramowania jak i usług niezbędnych do ich wdrożenia.

W ramach projektu konieczne jest spełnienie wymogów stawianych przez rząd Ekwadoru, wśród których znalazły się m.in. zapewnienie zintegrowanych rozwiązań dla całego rządu i głównych modułów zarządzania publicznego: przygotowanie i wykonanie budżetu, rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami, zapasami i towarami oraz płace.

Zwycięska oferta Ayesy zawiera rozwiązania dla sektora publicznego opracowane w oparciu o platformę SAP. Firma już wcześniej z powodzeniem realizowała tego rodzaju projekty – zarówno dla hiszpańskiej administracji publicznej jak i dla rządów innych krajów Ameryki Łacińskiej.

Czas realizacji projektu to dwa lata. Będzie on w pełni wdrożony w styczniu 2019 roku, a niektóre funkcje będą dostępne miesiąc na wcześniej.