Język:

  • Doradztwo i outsourcing

    Administracja bliżej ciebie

    Sektor publiczny

  • Doradztwo i outsourcing

    Gwarancja wypłacalności

    Bank

  • Doradztwo i outsourcing

    Efektywność i zrównoważony rozwój

    Przemysł

  • Doradztwo i outsourcing

    Zarządzanie życiem

    Woda i zasoby naturalne

  • Doradztwo i outsourcing

    Do usług klienta

    Utilities

  • Doradztwo i outsourcing

    Nowy wymiar

    Telekomunikacja

You are here

Doradztwo i outsourcing

Lepszy i sprawiedliwy świat

Od ponad 25 lat obszar doradztwa grupy AYESA przekłada technologie na koncepcje, usługi i rozwiązania, które zwiększają wartość firm i instytucji publicznych.

Zasoby, wiedza i doświadczenie grupy AYESA pozwalają na świadczenie usług z zakresu technologii informacyjnych i outsourcingu w wielu gałęziach biznesu. Grupa AYESA nieustannie inwestuje w badania, rozwój i innowacje (B+R+I) oraz szkolenia, aby oferowane rozwiązania były korzystne, konkurencyjne i wydajne. 

Od dwóch lat grupa AYESA realizuje w Ameryce znaczące projekty technologiczne z zastosowaniem rozwiązań o wysokiej wartości dodanej dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Prowadzi już działalność w Meksyku, Panamie, Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Chile, a w krótkim czasie planuje ekspansję na inne kraje.

Strategicznym wyborem na drodze rozwoju międzynarodowego jest również otwarcie oddziałów w krajach europejskich.

Najważniejsze projekty